19 agosto 2011

gemma gorga


Amb les pinces metàl-liques de la intel.ligència, intentarem llevar el color de la matèria, como qui lleva la membrana gelatinosa que recobreix els òrgans. Provàrem desprès d´extreure l´escalfor de cada granet de sorra_ la paciència de l´un a un_, fins a obtenir un univers domèstic. Aíllar el pronom del verb, fins a deizar només l`os dur de l´infinitiu. Aïllar la bombolla del sabó, fins a deixar només la bellesa de l´esfera que s´envola. Aíllar el dolor del dolor, fins a deixar només el dolor.


Com as pinças metálicas da intel.ligência, trabalha-se o tentamento de auspiciar a cor da matéria, como quem desenvelopa a menbrana gelatinosa que envolve os órgãos. Experimenta-se a seguir a extração do calor de cada grão de areia_um a um, pacientemente-, até atingir um universo doméstico. Isolar o pronome do verbo até ficar apenas o osso duro do infinitivo. Isolar a borbulha do sabão até ficar apenas a beleza da esfera que se solta. Isolar a dor da dor até ficar apenas a dor.